Skip to content
object358839607

Regulamin pobytu w naszych domkach

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16, a kończy się o 10 w dniu wyjazdu. Możliwość wcześniejszego przyjazdu, jeżeli w danym dniu nie ma zmiany turnusu.
 • Przekazanie i odbiór domków Rozetka następuje w obecności właściciela.
 • Wszystkie formalności związane z zameldowaniem i rozliczeniem pobytu należy załatwić w dniu przyjazdu!
 • W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Państwa lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od domków „ROZETKA” zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Cena za wynajem domku ustalona telefonicznie nie podlega negocjacji po przyjeździe.
 • W przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.
 • Jeżeli anulacja rezerwacji nastąpi na tyle wcześnie, aby można było wynająć domek na tych samych warunkach czyli w tym samym terminie i za taką samą cenę to zwracam całą przedpłatę.
 • Wynajem domków obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 5 lub do 8 osób w zależności od domku. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela i za dodatkową opłatą. 
 • W domkach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
 • Wszystkie usterki i zażalenia prosimy zgłaszać na bieżąco. Wynajmujący domki odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.
 • Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domkach. 
 • Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domki.
 • Prosimy dbać o wyposażenie i czystość w domkach oraz o segregację śmieci tj. rzeczy szklane, plastikowe i puszki.
 • Prosimy o zwrot posprzątanego domku. W przypadku rażącego naruszenia tego punktu regulaminu będzie pobierana opłata za generalne sprzątanie.
 • Na czas pobytu gości w domku osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i stan wynajmowanego domku.
 • Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, okna, drzwi, woda zamknięte, światła wyłączone, kominek wygaszony.
 • Właściciel wyraża zgodę na pobyt w domkach zwierząt domowych, po wcześniejszym uzgodnieniu. Gości przyjeżdżający ze zwierzętami prosimy o ich pilnowanie, aby nie wskakiwały na łóżka, kanapy, narzuty itp. Właściciele psów proszeni są o wychodzenie z nimi na spacery poza teren posesji. Jeżeli pies jest agresywny należy trzymać go na smyczy.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w domkach oraz wnoszenia i używania własnych urządzeń grzewczych i świec. Możliwość palenia tytoniu na balkonach.
 • Prosimy o racjonalne zużycie wody i drzewa do kominka.
 • Korzystając z kominka należy przestrzegać zasad:
  -Nie dopuszczać do nadmiernego nagrzania kominka
  -Opuszczając dom nie pozostawiać ognia w kominku
  -Nie pozostawiać ognia w kominku na noc
  Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia związane z kominkiem ponosi osoba wynajmująca.
 • Miejsce dla samochodów jest bezpłatne i niestrzeżone. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo oraz szkody spowodowane sytuacjami losowymi np. grad, wiatr halny, śnieżyce itp.
 • Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod opieką dorosłych. Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.
 • Na terenie domków należy nosić papucie, bądź obuwie nie powodujące zarysowań drewnianych podłóg.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go!
Jest nam bardzo miło, jeżeli goście są zadowoleni z pobytu w naszych domkach i cieszymy się jeżeli zostawią po sobie porządek 🙂 Dziękujemy !